MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning

Skoleindskrivning til skolestart i 0. klasse 2020

Tjørnegårdsskolen afholder informationsmøde vedr. skolestart i 0.klasse august 2020, tirsdag den 12. november 2019 kl. 17.00 - 18.30 i skolens Aula. 

Skoleindskrivningen foregår elektronisk på www.gentofte.dk i perioden 25.11.2019 - 03.01.2020.

Alle indskrivninger behandles umiddelbart efter indskrivningsperioden, og det gør ingen forskel, hvornår i perioden, I indskriver jeres barn. Det er muligt at foretage ændringer i jeres indskrivning frem til periodens afslutning.

Det er Gentofte Kommune, der fordeler eleverne til den enkelte skole. Det sker efter disse principper:

  • Børn, med søskende på skolen på indskrivningstidspunktet er omfattet af søskendegarantien, og tildeles derfor pladser på skolen først.
  • Herefter tildeles pladser til børn, der har ønsket skolen.
  • Hvis der er flere, der ønsker skolen, end der er plads til, fordeles pladserne på skolen i forhold til gåafstand mellem bopæl og skole. De børn, der bor tættest på skolen, optages som udgangspunkt først.
  • Afstanden opgøres ud fra Gentofte Kommunes egne målinger, hvor der så vidt muligt er medtaget stier og genveje.
  • Undtagelsesvis kan det være andre børn end de børn, der bor tættest på skolen, der får tildelt pladser først. Dette sker for at sikre, at ingen børn ved indskrivningen til 0. klasse får mere end 2,5 km til skole, medmindre forældrene selv har ønsket skolen.

Se mere på: https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/Skole-og-uddannelse/Skolestart/Skoleindskrivning

Indskrivning ved skoleskift
Hvis du er tilflytter til kommunen, skal antallet  af elever på årgangen være under 25 i gennemsnit på klassetrinnet. Hvis du ønsker at skifte skole og er bosiddende i Gentofte Kommune, skal antallet af elever på årgangen være under 24 i gennemsnit på klassetrinnet.

Du kan søge optagelse på Tjørnegårdsskolen forudsat, at elevtallet giver mulighed for det. Du kan få oplyst skolens elevtal ved henvendelse til skolens kontor på tlf.: 3998 5151.