MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin 4.-6. klasse

Velkommen til mellemtrinnet på Tjørnegårdsskolen

Elevernes stemme: Tjørnegårdsskolen har et stærkt sammenhold mellem eleverne i klassen, parallelklasser og de andre elever fra skolen.           

Selvstændighed: Tiden på mellemtrinnet er for eleverne præget af selvstændighedstrang. De er på vej til overgangen fra barn til voksen – hvilket skaber en naturlig usikkerhed og udfordring af grænser.

På mellemtrinnet udvikles elevernes selvstændighed, så de f.eks. kan arbejde i grupper på tværs af klassen, årgangen og afdelingen.

Eleverne skal på mellemtrinnet udvikle:

 • IT-kompetencer i de forskellige fag (f.eks. bruge programmer til opgaveskrivning, til matematikopgaver, til præsentationer, klippe film sammen m.m.).
 • Samarbejdskompetencen
 • Selvstændighed i brugen af ElevIntra og MinUdannelse
 • Medansvar for egen skolegang

                                                                           

Fællesskab: Alle eleverne på mellemtrinnet er en del af fællesskabet på skolen. På mellemtrinnet på Tjørnegårdsskolen gør vi for fællesskabets skyld meget ud af, at eleverne kender og er trygge ved hinanden, lærerne og pædagogerne tilknyttet de forskellige klasser.

Fællesskabet udvikles bl.a. gennem fagcaféen, der afholdes med skiftende lærere og pædagoger, der er tilknyttet mellemtrinnet. Eleverne arbejder til tider i fagcaféen på tværs af klasser og årgange.

På Tjørnegårdsskolen har vi en trivselsplan, der bl.a. beskriver aktiviteter, der med fokus på elevernes fællesskabsfølelse gennemføres i klassen, afdelingerne og på tværs af hele skolen. Disse aktiviteter er f.eks.:

 • Skolefest for 5. og 6.klasserne
 • Fest for 4.klasserne i Vandtårnet
 • Terrænløb i 6.klasse
 • Basketstævne i 5.klasse
 • Motionsdag

 

Skolen gør også meget ud af, at det sammenhold bliver stærkere ved hjælp af lejrture, venskabsvenner og forløb, som f.eks. Lego League.

Faglighed: Der er på mellemtrinnet på Tjørnegårdsskolen stor fokus på elevernes faglige og alsidige udvikling - både individuelt og i sammenhæng med fællesskabet.

Alle elever på Tjørnegårdsskolen skal blive så dygtige, de kan, og de skal lære at lære mere. Fagligheden er hjørnestenen i arbejdet med eleverne på Tjørnegårdsskolen - en faglighed, der udvikler og udfordrer elever, så de bliver så dygtige, de kan, og derfor står bedst muligt rustet til livet. Faglighed er på Tjørnegårdsskolen ikke blot reproduktion af færdigheder og viden.

På mellemtrinnet får eleverne kendskab til nye praktisk-musiske fag, som eleverne bl.a. inddrager i projektundervisningsforløb, da det for os er vigtigt, at færdigheder og viden sættes i spil i meningsgivende situationer, hvorigennem eleverne udvikler kompetencer, livsduelighed og almen dannelse.

På Tjørnegårdsskolen arbejder vi med tydelige og synlige læringsmål. Minuddannelse bruges aktivt som læringsplatform, så der skabes sammenhæng mellem den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling.

Faglig og social trivsel er tæt knyttet sammen. Derfor prioriterer vi på mellemtrinnet på Tjørnegårdsskolen, at eleverne bl.a. deltage i følgende forløb:

 

 • Lejrskole i 4.klasse til Broager med henblik på at udvikle klassernes relationer og bl.a. have fokus på fagene historie og N/T
 • Undervisningsforløb på Rådvad Naturskole
 • Ophold i Sagnlandet Lejre (arrangeret og gennemført af forældre) med henblik på at udvikle relationerne mellem eleverne i klassen og forældrenes relationer til eleverne. Fokus er bl.a. på historie og håndværk/design.
 • Ganløsetur for 6.klasserne med henblik på at øve præsentationer til LEGO League.
 • Undervisningsforløb på Kulturskolerne

 

Hver uge har alle klasser en lektion, som hedder ”trivsel og bevægelse”. Her arbejdes fx gennem bevægelse med klassens trivsel i form af f.eks. teambuildingsøvelser, styrketest, klassetrivsel.dk og ”De 24 styrker”.

Innovation: Autensitet og det at arbejde med reelle problemstillinger skaber motivation for eleverne, og vi arbejder systematisk med at inddrage virkeligheden i hverdagen, hvori det omlæggende samfund og nærområdet spiller en stor rolle. At arbejde med reelle problemstillinger kræver et innovativt mindset. Derfor deltager eleverne på mellemtrinnet på Tjørnegårdsskolen i følgende projekter, som udvikler elevernes kompetencer til at indgå i innovative processer:

 • Lego Junior i 4.klasse
 • Naturfagsmaraton i 5. klasserne
 • LEGO League(projektopgave) i 6. Klasse