MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedspleje

Sundhedsplejerske
Pernille Bundgaard
pebs@gentofte.dk
Tlf. 5139 8220

Sundhedsplejen i Gentofte kommune er pr. 1. juni 2019 overgået til et andet fagsystem.

Dette betyder at forældre nu via www.sundhedsvejen.dk dels kan kommunikere sikkert med sundhedsplejersken og dels kan følge barnets udvikling ved at se journalnotater og målinger.

Det betyder at forældre skal skrive til sundhedsplejersken via sundhedsvejen.dk og det betyder ligeledes at f.eks. spørgeskemaer og samtykkeerklæringer vil blive sendt via sundhedsvejen.dk, da det er ikke sikkert at bruge sms og mails til personfølsomme oplysninger.

Som følge at den nye Persondataforordning kræves det ligeledes, at der gives samtykke til opbevaring af data – dette samtykke sendes ligeledes via sundhedsvejen.dk.