MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling 7.-9. klasse

Faglighed og fællesskab for alle unge

I udskolingen på Tjørnegårdsskolen er der en lang tradition for at vægte fagligheden og trivslen højt.

Faglighed

Fagligheden er hjørnestenen på Tjørnegårdsskolen - en faglighed, der udvikler og udfordrer dig, så du bliver så dygtig, du kan, og derfor står bedst muligt rustet til både at gennemføre en ungdomsuddannelse og til livet. Faglighed er ikke blot reproduktion af færdigheder og viden. Det er for os vigtigt, at færdigheder og viden sættes i spil i meningsgivende situationer, hvorigennem du udvikler kompetencer og din almene dannelse.

Vi arbejder med tydelige og synlige læringsmål. For at øge dine læsefærdigheder og få en rolig og fokuseret start på dagen, er der hver morgen læsebånd for alle elever.

Fællesskab og dannelse

Alle unge skal være en del af fællesskabet med respekt for og plads til den enkelte. Dagligdagen er båret af rummelige strukturer med stor opmærksomhed på, at alle trives både fagligt, personligt og i fællesskabet.

Selvstændighed og medansvar spiller en stor rolle i dannelsen af dig, og du arbejder derfor ofte i små studiegrupper og med fælles forløb på tværs af klasserne. Traditioner, der er med til at skabe den stærke sammenhængskraft og gode relationer mellem dig, dine klassekammerater og lærerne, er kendetegnende for Tjørnegårdsskolen. 

Gode relationer skaber størst faglig og personlig udvikling. Derfor prioriterer vi skolerejse til udlandet og prøveforberedende tur i Ganløsehytten, idræt i Gentofte Sportspark, musical, skolefest og udskolingscafé, der styrker både fagligheden og fællesskabet.

Fremsyn og innovation

Du skal rustes til det videre uddannelsesforløb. I det arbejde er innovation et vigtigt element. De seneste år er der arbejdet målrettet med udvikling og implementering af den innovative projektopgave, som en del af din faglige og personlige ballast.

At arbejde med reelle problemstillinger skaber motivation. Vi arbejder systematisk med at inddrage virkeligheden i hverdagen, hvori det omgivende samfund og virksomhederne i nærområdet spiller en stor rolle. 

Fremsyn og innovation skaber indsigt. Derfor lægger vi vægt på arbejdet med mellemfolkelig forståelse og interkulturel kompetence samt deltager i relevante arrangementer og oplæg f.eks. Avisen i Undervisningen, Skolevalg og Demokratiets Dag.

De unges stemme om Tjørnegårdsskolen:

"For mig er Tjørnegårdsskolen en helt speciel skole. Jeg har aldrig følt mig overset, hverken når jeg havde faglige eller sociale problemer. Lærerne tager virkelig hensyn til hver enkelt elev og gør noget for hvert enkelt individ".
 

De unges stemme om faglighed:

"På Tjørnegårdsskolen er man rigtig god til at inkludere alle i undervisningen. Vi får alle lov at sige noget og have vores egne meninger. Man bliver ikke nedgjort, når man laver en fejl. Derfor kan man forbedre sig".

 

De unges stemme om fællesskab og dannelse:

"Tjørnegård er en skole, hvor vi har et godt fællesskab, og det er en skole, hvor man samarbejder meget. Vi laver rigtig meget gruppearbejde og har mange kreative projekter".

 

De unges stemme om fremsyn og innovation:

"Lærerne lægger vægt på, at vi skal tænke anderledes, og ikke være bange for at lave noget anderledes. Jeg tror på, at vores meget innovative tilgang til opgaver åbner mine tanker".